ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ նախադասության մեջ տեղադրիր բաց թողնված բառը (բառակապակցությունը) կամ թիվը (թվերը):
 
Մարզերը մտնում են պետական կառավարման ենթահամակարգի, իսկ համայնքները՝  ենթահամակարգի մեջ։