Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. ՀՀ աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները 3Մ.
2. ՀՀ աշխարհագրական դիրքի գնահատում 4Մ.
3. ՀՀ սահմանների ձևավորումը 5Մ.