Ընտրի՛ր ճիշտ տարբերակը.
 
ՀՀ զինանշանի հեղինակներից չէ.