ՀՀ աշխարհագրական դիրքի վերաբերյալ դատողության մեջ տեղադրի՛ր  անհրաժեշտ բառը, բառակապակցությունը կամ թիվը:
 
ՀՀ գտնվում է ԱՄՆ-ի, Եվրամիության երկրների, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի  բախման տարածաշրջանում: