Որոշել Հայկական լեռնաշխարհի հվ. ծայրակետի (մոտ հս. լ. 37 \(°\)) հեռավորությունը հյուսիսային արևադարձից:
 
Պատասխանը կլորացնել մինչև տասնորդականը:
 
Պատասխան՝
 
1.jpg
Աղբյուրները
https://2012books.lardbucket.org/books/regional-geography-of-the-world-globalization-people-and-places/section_04/11557698db4b32de9d628f54dce3fdc5.jpg