Որոշել Հայկական լեռնաշխարհում գտնվող բնակավայրի աշխարհագրական լայնությունը, եթե գարնանային գիշերահավասարի օրը կեսօրին Արեգակի ճառագայթների անկման անկյունը կազմել է 50 աստիճան:
 
Ամբողջական թվերի դեպքում պատասխանը գրել տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝
 
Haykakan lernashxarh.jpg
Աղբյուրները
https://i1.wp.com/www.encyclopedia.am/upload_files/book_1/letter_16/header_425/Image_1456.jpg