ՏԱԴ-ի և ՔԱԴ-ի փոփոխման պատճառը արտաքին է, թե՞ ներքին:
 
Երկրի բնակչության թիվը սկսել է նվազել: