Գտիր ճիշտ պատասխանը:
 
Քարտեզի վրա ո՞ր աշխարհագրական օբյեկտն է նշված \(5\) թվով (գրել միայն տեղանունն առանց բնորոշիչի՝ օր.՝ Միջագետք, Փոքրասիական, Մեծ Կովկաս և այլն):
 
1-081.png
 
Պատասխան՝