Գտի՛ր ճիշտ տարբերակը.
 
Օբյեկտի դիրքը այն օբյեկտների նկատմամբ, որոնց հետ նա գտնվում է սերտ տնտեսական փոխազդեցության մեջ կոչվում է.
 
Պատասխան՝
 
Haykakan lernashxarh.jpg
Աղբյուրները
https://i1.wp.com/www.encyclopedia.am/upload_files/book_1/letter_16/header_425/Image_1456.jpg