Հայկական լեռնաշխարհում գտնվող երկու կետերի միջև իրական հեռավորությունը շուրջ 82 կմ է, իսկ քարտեզի մասշտաբը՝ \(1:1200000\)
 
Որոշել կետերի հեռավորությունը քարտեզի վրա: Պատասխանը կլորացնել մինչև հարյուրերորդականը:
 
Պատասխան՝
 
Armenia-Historical.jpg
Աղբյուրները
http://collage.am/wp-content/uploads/2015/03/Armenia-Historical.jpg