Գտի՛ր ո՞ր ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտի նկատմամբ է Հայկական լեռնաշխարհն ընկած դեպի արևմուտք: