Որոշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Հայկական լեռնաշխարհի օգտակար հանածոներին վերաբերող ո՞ր պնդումն է ճիշտ.