Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Երկրաբանական առանձնահատկությունները 1Մ.
2. Երկրաբանական գործընթացների հետ կապված հասկացություններ 4Մ.
3. Ռելիեֆի խոշոր միավորների իմացությունը 1Մ.
4. Oգտակար հանածոների դասակարգումը 5Մ.