Հայտնի է, որ Հայկական լեռնաշխարհում բնության բաղադրիչները փոփոխվում են ըստ բարձրության: Արդյունքում առաջանում են վերընթաց լանդշաֆտային գոտիներ: Օգտվելով նկարից՝ լրացրու՛ ճիշտ պատասխանը
 
Միջնաշխարհի ո՞ր լանդշաֆտային գոտիներն են ընկած տափաստանային և ձյունամերձ լանդշաֆտային գոտիների միջև:
 
աս23[1]027.png