Քարտեզ կարդալու համար օգտագործում են պայմանական նշանները: Ստորև բերված քարտեզը բացառություն չէ: Օգտագործելով քարտեզի գունային սանդղակը կամ պայմանական նշանները` որոշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Քարտեզի վրա ո՞ր թվին համապատասխանող գույնով է նշված մերձալպյան և ալպյան լանդշաֆտային գոտին (գրել տառերով):  
 
աս22.jpg
 
Պատասխան՝