Բնութագրումով պարզել Հայկական լեռնաշխարհի լանդշաֆտային գոտին.
 
Հայկական լեռնաշխարհի բարձրադիր մասերում տարածվում են և ձյունամերձ լանդշաֆտային գոտիները: