Բնութագրով որոշի՛ր հողատիպը:
 
Հումուսի բարձր պարունակությունն այս հողերում պայմանավորված է ոչ այնքան առատ բուսածածկույթով, որքան ցուրտ կլիմայի պայմաններում հողում կուտակված օրգանական նյութերի (հումուսի) դանդաղ քայքայմամբ: