Գտիր ճիշտ պատասխանը (կենդանու անունը գրել այնպես, ինչպես տրված է առաջադրանքում):
 
Տրված կենդանիներից ո՞րն է հանդիպում Հայկական լեռնաշխարհում:

Ա. պեկարի
Բ. վայրի խոզ
Գ. կոծիծավոր խոզ
 
Picture10.jpg
 
Պատասխան՝