Լանդշաֆտի տիպը կախված է ջերմաստիճանի և խոնավության հարաբերուկցությունից:
 
Օգտվելով նկարից որոշի՛ր՝ ինչպիսի՞ լանդշաֆտ է առաջանում \(2500\) մմ տեղումների և \(+25°C\) ջերմաստիճանի հարաբերակցությամբ:
 
Պատասխանը գրիր ամբողջությամբ, ինչպես որ նշված է գծագրում:
 
0-03.png
 
Պատասխան՝