Բարդության աստիճանը
00:18:00
1. Հայկական լեռնաշխարհի բուսական աշխարհը 1Մ.
2. Հայկական լեռնաշխարհի բուսական աշխարհը 1Մ.
3. Վերընթաց լանդշաֆտային գոտիների հերթականությունը 2Մ.