Աղյուսակում ներկայացված տվյալների հիման վրա որոշել օդի միջին ջերմաստիճանի տատանման լայնույթը (ամպլիտուդը) Հայկական լեռնաշխարհի բնակավայրերից մեկում:
 
Ամիս
\(1\)\(2\)\(3\)\(4\)\(5\)\(6\)\(7\)\(8\)\(9\)\(10\)\(11\)\(12\)
Միջին ամսական
ջերմաստիճանը, \(°C\)
−5.1−2.44.710.814.922.324.523.820.713.36.4−0.7
 
Պատ.՝