Ինչպես գիտենք, Հայկական լեռնաշխարհն աչքի է ընկնում կլիմայական պայմանների մեծ բազմազանությամբ, ինչը պայմանավորված է մի շարք գործոններով: Հաշվի առնելով այդ գործոնները և դրանց առանձնահատկությունները լեռնաշխարհի տարբեր հատվածներում՝ ընտրեք ճիշտ պատասխանը:
 
Կասպից ծովից եկող օդային զանգվածներն Աղստևի հովտով հասնելով մինչև Վանաձոր՝ ինչպիսի՞ազդեցություններ են ունենում.
ImDproc-qartez.png