Աղյուսակում ներկայացված տվյալների հիման վրա որոշել օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը Հայկական լեռնաշխարհի բնակավայրերից մեկում (պատասխանը կլորացնել մինչև տասնորդականը):
 
Ամիս
\(1\)\(2\)\(3\)\(4\)\(5\)\(6\)\(7\)\(8\)\(9\)\(10\)\(11\)\(12\)
Միջին ամսական
ջերմաստիճանը, \(°C\)
−4.7−2.64.210.315.522.724.523.520.713.46.3−1.6
 
Պատասխան՝