Հայկական լեռնաշխարհի բնակավայրը գտնվում է հս. լայն. 40.3° զուգահեռականի վրա: Որոշել Արեգակի ճառագայթների անկման անկյունը այդ բնակավայրում դեկտեմբերի \(22\)-ին` կեսօրին:
 
Պատասխանում տասնորդական մնացորդի առկայության դեպքում անջատել կետով:
 
Պատասխան՝