Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Օդի միջին ջերմաստիճանի որոշում 2Մ.
2. Օդի ջերմաստիճանի տատանման լայնույթի որոշում 1Մ.
3. Կլիմայաստեղծ գործոնների ճանաչումը 1Մ.