Ո՞ր ջրային օբյեկտն է ներկայացված:
 
Հնում կոչվել է Տոսպա լիճ, Ռշտունյաց ծով, Նաիրի երկրի ծով և այլ անուններով (գրել օր.՝ Արածանի գետ)։
 
Պատասխան՝