Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Հայկական լեռնաշխարհի լճերը 1Մ.
2. Հայկական լեռնաշխարհի գետերը 1Մ.
3. Գետային ցանցի խտության որոշում 2Մ.