Որոշել Հայկական լեռնաշխարհի գետերից մեկի անկումը և թեքությունը, եթե նրա ակունքի բարձրությունը 2700 մ է, իսկ գետաբերանինը՝ շուրջ 1400 մ : Գետի երկարությունը շուրջ 815 կմ է (թեքությունը կլորացնել մինչև հարյուրերորդականը):
 
Անկումը՝
 
Թեքությունը՝