Ճորոխ գետի լայնությունը տվյալ տեղամասում 22 մ է, միջին խորությունը՝  1մ, գետի միջին ծախսը՝ 232 մ³/վ: Որոշել Ճորոխի կենդանի կտրվածքի մակերեսը և ջրի արագությունն այդ տեղամասում:
 
Կենդանի կտրվածքի մակերես՝ 
 
Ջրի արագություն՝  մ/վ (անհրաժեշտության դեպքում կլորացնել տասնորդականի ճշտությամբ)