Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրության վերաբերյալ տրված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ, ո՞րը՝ սխալ:
 
\(1\). Տիգրիսը Միջագետքի հարթավայրում միանում է Եփրատին և կազմում Շաթ-էլ-Արաբ գետը։
 
 
\(2\). Միջնաշխարհի (հատկապես Ուրմիա լճի ավազանի) կարճ, սակավաջուր գետեր գարնանը հիմնականում ցամաքում են։