Ցանկում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Արեգակի ճառագայթը \(Օ\) կետում
 
 
\(1\)-ին դիտորդը
 
 
\(O\) կետում, լույսը բեկվելով, հասնում է ձկնիկին, անդրադառնում է նրանից և \(E\) կետերում, բեկվելով հասնում է ձկնորսի աչքերին. նա տեսնում է ձկնիկին
s_009.jpgդ.jpg