Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Ցրող ոսպնյակի վրա ընկնող զուգահեռ ճառագայթները դրանից անցնելուց հետո
 
 
Երբ լույսի զուգահեռ ճառագայթներն ընկնում են հավաքող ոսպնյակի վրա, դրանից անցնելուց հետո
 
:
 
Հավաքող և ցրող ոսպնյակները տարբերվում են
Untitled149.png