Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ պնդում առարկայի պատկերի կամ անդրադարձման վերաբերյալ.
 
Հայելային անդրադարձման ժամանակ անդրադարձումը լինում է
 
 
Ցրիվ անդրադարձումը տեղի է ունենում
Նկարում պատկերված է ցրիվ անդրադարձում, որի ժամանակ մակերևույթից լույսն անդրադառնում է
 
:
 
1-57.png