Տրված է խորանարդ: Թվարկված ուղիղներից ո՞րն է ուղղահայաց նշված ուղղին:
Cube_01.png 
 
C1C ուղղին ուղղահայաց ուղիղն է՝