Որոշիր ուղղահայաց ուղիղները ABCA1B1C1 ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի մեջ:
Trijst_prizma.png
 
BB1 և \(AC\) ուղիղները :