Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղահայաց ուղիղներ խորանարդում

Բարդություն հեշտ

1
2. Ուղղահայաց ուղիղներ եռանկյուն պրիզմայում

Բարդություն հեշտ

1
3. Ուղղահայաց ուղիղներ, եռանկյան պարագիծը

Բարդություն հեշտ

2
4. Պնդումներ ուղղահայաց ուղիղների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Ուղղահայաց ուղիղների զույգ խորանարդում

Բարդություն հեշտ

2
6. Ուղղահայաց ուղղի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
7. Թեորեմի ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

1.8
8. Քառանկյան անկյուններն ու կողմը

Բարդություն միջին

3
9. Եռանկյուններ և անկյուն քառանիստում

Բարդություն միջին

3
10. Երկու զուգահեռ ուղիղներ

Բարդություն միջին

3
11. Կանոնավոր քառանկյուն բուրգ

Բարդություն միջին

4
12. Պնդման ապացուցում

Բարդություն միջին

4
13. Բուրգի բարձրության հատկությունը

Բարդություն միջին

5
14. Ուղղանկյկուն բուրգ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար