Plakne_2taisnes.png
 
\(KN\) և \(LM\) զուգահեռ ուղիղները ուղղահայաց են α հարթության մեջ գտնվող \(NM\) ուղղին: \(KN\) հատվածի երկարությունը 96.5 սմ է, իսկ \(LM\) հատվածի երկարությունը՝ 56.5 սմ: Հաշվիր KL հատվածի երկարությունը, եթե NM\(=\)9 սմ:
 
Պատասխան՝ KL\(=\) սմ