\(DABC\) քառանիստում \(M\)-ը CBկողի միջնակետն է:
 
Տրված է, որ՝
 
AC=ABDC=DB
 
Պատասխանիր հեըևյալ հարցերին:
 
1. Որոշիր եռանկյունների տեսակները:
 
ΔABC եռանկյուն է:
 
ΔDCB եռանկյուն է:
 
2. Որոշիր միջնագծի կազմած անկյունը այդ եռանկյունների հիմքերի հետ: 
 
Պատասխան՝  աստիճան: