Plakne_1taisne_08.png
 
\(KC\)-ն \(KABC\) բուրգի բարձրությունն է:
 
\(D\) կետը տրված բուրգի հիմքի \(ABC\) ուղղանկյուն եռանկյան \(AB\) ներքնաձիգի միջնակետն է:
 
Եռանկյան էջերը հավասար են՝ \(AC\) \(=\)24 մմ և \(BC\) \(=\)32 մմ, և \(KC\) \(=\)21 մմ:
Որոշիր \(KD\) հատվածի երկարությունը:
 
\(KD\) \(= \) մմ