Plakne_1taisne_10_atb.png
Բուրգի \(K\) գագաթից \(ABCD\) հիմքին տարված է \(KB\) հատվածն այնպես, որ KBD=KBA=KBC=90°
 
Հաշվիր բուրգի \(K\) գագաթի հեռավորությունը հիմքի գագաթներց, եթե հիմքի քառակուսու կողմը 15 սմ է, և \(KB\) \(= \)8 սմ:
 
Պատասխանները կլորացրու մինչև տասնավորը:
 
\(KA\) \(= \) սմ
 
\(KC\) \(= \) սմ
 
\(KD\) \(= \) սմ