Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11.8Մ.
1. Ուղղահայաց ուղիղներ խորանարդում 1Մ.
2. Ուղղահայաց ուղիղներ եռանկյուն պրիզմայում 1Մ.
3. Ուղղահայաց ուղղի ընտրություն 2Մ.
4. Թեորեմի ձևակերպումը 1.8Մ.
5. Քառանկյան անկյուններն ու կողմը 3Մ.
6. Եռանկյուններ և անկյուն քառանիստում 3Մ.