Plakne_1taisne_perp.png
 
\(AD\) ուղիղը \(α\) հարթությունը հատում է \(O\) կետում, \(OB\)-ն \(α\) հարթություն մեջ գտնվող հատված է:    
 
Որոշիր \(BOD\), անկյունը և \(ABD\) եռանկյան պարագիծը (պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը), եթե AOB=90°, \(OD = OA\), \(AD =\) 16 սմ, \(OB =\) 7 սմ:
 
Պատասխան՝
 
1. BOD=°
 
2. PABD= սմ