Ընտրիր հետևյալ նախադասությանը լավագույնս համապատասխանող գծագիրը:
 
Երկու զուգահեռ ուղիղները հատվում են երկու զուգահեռ հարթություններով:
 
Ընտրիր ճիշտ գծագիրը: