SABCD բուրգում \(M\), \(K\), \(L\) և \(N\) կետերը, բուրգի համապատասխան կողմնային կողերի  միջնակետերն են:
 
Կառուցիր բուրգի այդ կետերով անցնող հատույթը և պատասխանիր հարցերին: 
  
1. \(MN\) և \(NK\) ուղիղները գտնվում են :
 
2. \(MN\) և \(NK\) ուղիղները  են:
 
3. \(MN\) ուղիղը  է \(ABCD\) հիմքին:
 
4. \(NK\) ուղիղը  է \(ABCD\) հիմքին:
 
5. Պահանջվող հատույթը (տառերը գրիր այբբենական կարգով-ն է: