Կարող են արդյո՞ք հավասար մարմինները հավասարամեծ չլինել:
 
Մարմինը բաղկացած է 8 հատվող մասերից: Կարելի՞ է պնդել, որ մարմնի ծավալը հավասար է 8 մասերի ծավալների գումարին: