Մարմնի ծավալը տարածության այն մասն է, որը սահմանափակում է այդ մարմինը:
 
Սահմանումից հետևում է, որ մարմնի ծավալը կախված չէ նրա դիրքից  մեջ և այն հանգամանքից, թե ինչպիսի մասերից է այն կազմված:
 
Լրացրու տարածական մարմնի ծավալի մասին թվարկված պնդումները:

1. Հավասար  ունեն  ծավալներ

2. Մարմնի ծավալը  է նրա մասեր ծավալների