Ճիշտ տարբերակ ընտրելով՝ ավարտիր պնդման ձևակերպումը:
  
Կետերը նշանակում են