Մարմինը կազմված է 9 մասից: Կարելի՞ է պնդել որ մարմնի ծավալը հավասար է 9 մասերի ծավալների գումարին: