Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Սահմանման ձևակերպում 1Մ.
2. Տարածաչափության հիմնական գաղափարները 2Մ.
3. Պնդումներ տարածաչափական գաղափարների վերաբերյալ 1Մ.
4. Ծավալի երկու աքսիոմները 4Մ.
5. Տարածական մարմիններ և հարթ պատկերներ 4Մ.