Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի կիրառումը 2Մ.
2. Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշի կիրառումը 2Մ.
3. Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշի կիրառումը 3Մ.
4. Եռանկյունների հավասարության բոլոր հայտանիշների կիրառումը 4Մ.
5. Եռանկյունների հավասարության բոլոր հայտանիշների կիրառումը 4Մ.